Voorwaarden


Algemeen

Kindercoaching Juniek is opgericht voor kinderen en jongeren door Judith Bouman-Schreur en is gevestigd in Papendrecht.

Verhindering

Indien bij verhindering tenminste 24 uur van tevoren telefonisch afgezegd wordt, wordt de voor u gereserveerde tijd niet in rekening gebracht. Bij te laat komen of afzeggen binnen 24 uur zullen de kosten voor de geplande afspraak in rekening worden gebracht. Tijdig verzetten van de afspraak is natuurlijk mogelijk.

Betalingsvoorwaarden

U krijgt per coachmoment een factuur die u binnen twee weken dient te voldoen via overschrijving (pinnen is niet mogelijk) op rekening NL29INGB0794088058 t.a.v. Mw J Schreur. Wilt u hierbij het factuurnummer en uw naam vermelden. Bij betalingsachterstand is Kindercoaching Juniek gerechtigd verdere behandeling op te schorten, totdat de ouders/verzorgers van het kind of de cliënt aan hun betalingsverplichtingen hebben voldaan.

Aansprakelijkheid

Kindercoaching Juniek sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de geboden diensten door Kindercoaching Juniek.

Vertrouwelijkheid

Kindercoaching Juniek verplicht zich tot geheimhouding van alles wat er besproken is tijdens of in het kader van de coach sessies, tenzij een wettelijke plicht tot bekendmaking geldt.
Voor overleg met derden in het belang van de cliënt, wordt altijd eerst toestemming gevraagd.

Begeleiding kinderen t/m 16 jaar

Kindercoaching is gehouden aan de wettelijke regel dat voor kinderen onder de 16 jaar geldt dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met de begeleiding. Bij gescheiden ouders is een handtekening, indien beide gezaghebbend, van beide ouders verplicht.

Regels rond een afspraak voor kinderen

De ouder/verzorger dient tijdens een consult met  kind(eren) telefonisch bereikbaar te zijn. Na een sessie is er eventueel even kort de gelegenheid voor de ouders om te zien wat uw kind heeft gedaan of gemaakt. Na een aantal sessies volgt het evaluatiegesprek met de ouders, waar we de vorderingen van uw kind bespreken.