Werkwijze Juniek


Aanmelding en kennismaking:

We beginnen met een vrijblijvende kennismaking waarin we bekijken of ik iets kan betekenen voor uw kind. Dat kan telefonisch, via mail of tijdens een korte ontmoeting. Als u denkt dat uw kind bij mij op de juiste plek is, maken we een afspraak voor een intakegesprek en ontvangt u een toestemmingsverklaring en intakeformulier.

Intakegesprek:

Tijdens het intakegesprek bespreken we uitgebreid de reden van aanmelding. Samen met het ingevulde intakeformulier en aanvullende informatie probeer ik een zo’n helder mogelijk beeld te krijgen van de problematiek. Kindercoaching is een kortdurend traject. Gemiddeld werk ik 5 tot 8 keer met een kind. Wanneer er meer of minder sessies nodig blijken te zijn, is dit altijd in overleg met de ouder(s).
Wanneer de hulpvraag buiten mijn deskundigheid blijkt te liggen, zal ik doorverwijzen naar een andere vorm van hulpverlening.

Coachingsessies:

De coachingsessies duren ongeveer een uur. Samen met uw kind kijken we naar wat het nodig heeft. We gaan op zoek naar waar het kind aan wil gaan werken en ik leg uit wat de bedoeling  zal zijn van de bijeenkomsten. De sessies worden afgestemd op uw kind, op de manier die het beste bij uw kind past.
Aan het eind van elke sessie bespreek ik kort met u wat we hebben gedaan en wat de bevindingen waren.
Na ongeveer drie sessies bespreek ik met de ouder(s) in een evaluatiegesprek de groei en voortgang van het kind, bespreken we de ervaringen, geef ik zo nodig tips/ adviezen en overleggen we hoe we het traject gaan voortzetten.

Vertrouwelijkheid:

Voor een zo goed mogelijk resultaat is het noodzakelijk dat alles wat uw kind met mij bespreekt vertrouwelijk door mij wordt behandeld. Dit betekent dat ik zonder de toestemming van het kind geen inhoudelijke informatie mag delen met de ouder(s). Daarvoor vraag ik in de behandelovereenkomst uw toestemming. Uiteraard zal ik de ouder(s) wel op de hoogte houden van de ontwikkeling die het kind doormaakt en is uw betrokkenheid essentieel voor het slagen van het traject.
Uitzonderingen op het bovenstaande kunnen worden gemaakt wanneer de veiligheid van het kind of van anderen in gevaar is.
Daarnaast zal niets uit het traject worden besproken met derden zonder uw schriftelijke toestemming.

Afronding:

Wanneer uw kind zich weer goed voelt en controle heeft over het probleem, ronden we de coaching op een leuke manier af. Er vindt nog een evaluatiegesprek plaats met de ouder(s) en ik geef indien gewenst adviezen mee voor de toekomst.
Na een aantal weken hebben we nog een keer (telefonisch) contact om te kijken hoe het gaat.